Fondy EÚ

Obrazok
Obrazok
Obrazok

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75%

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25%

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Dopytovo-orientovaný projekt

 

Refundácia pracovných ciest zamestnancov SZRB AM v PO 2007-2013

 

 

Začiatok realizácie projektu: 15. máj 2014

Koniec realizácie projektu: 31. december 2015

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc

 
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75%

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25%

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Dopytovo-orientovaný projekt

 

Refundácia miezd zamestnancov SZRB AM v PO 2007-2013, podieľajúcich sa na implementácii JEREMIE

 

 

Začiatok realizácie projektu: 15. máj 2014

Koniec realizácie projektu: 31. december 2015

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc

 
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75%

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25%

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Dopytovo-orientovaný projekt

 

Refundácia miezd interného zamestnanca SZRB AM v oblasti PPP projektov

 

 

Začiatok realizácie projektu: 2. jún 2014

Koniec realizácie projektu: 31. december 2015

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc