SIH antikorona záruku podpísala ďalšia komerčná banka

SIH antikorona záruku podpísala ďalšia komerčná banka

04.05.2020

Bratislava, 4. mája 2020 – Slovak Investment Holding (SIH) sa dohodol s ďalšou bankou na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP). Zmluvu so Slovak Investment Holdingom na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu podpísala už aj UniCredit Bank. 

„Teší nás, že sa do záručnej schémy SIH antikorona záruka pripojil další významný člen slovenského bankového sektora - UniCredit Bank. Je to dlhoročný partner SIHu pri podpore malých a stredných podnikov. V praxi to znamená, že bude možné zvýhodnenými úvermi podporiť ešte viac spoločností, ktoré sa momentálne vplyvom externých okolností dostali do komplikovanej situácie,“ uviedol Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a Investičný riaditeľ SIH. 

 „V UniCredit Bank sa dlhodobo zameriavame na malé a  stredné firmy, chrbtovú kosť  celej ekonomiky a v tomto segmente patríme k stabilným lídrom. Naštartovanie ekonomiky je nateraz najdôležitejšia úloha. Preto mám radosť, že môžeme byť súčasťou nového programu SIH Antikorona záruka, ktorého hlavným cieľom  je pomôcť podnikateľom, malým a stredným firmám prekonať zložité obdobie zapríčinené pandémiou. Je pre nás dôležité robiť to, čo je správne a prostredníctvom tohto programu sa môžeme spoločne podieľať  na ekonomickej obnove Slovenska,“ povedal Slavomír Beňa, člen predstavenstva a riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva.

SIH antikorona záruka je nový finančný nástroj, ktorý spoločnosť Slovak Investment Holding pripravila s cieľom pomôcť podnikateľom vysporiadať sa s neľahkou aktuálnou situáciou. Zvýhodnené úverové financovanie je určené pre podnikateľov, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami zameranými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky a i napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. O úver budú môcť MSP požiadať prostredníctvom svojej banky, ktorá celý proces administruje.

Informácie o bankách, ktoré sa zapoja do finančného nástroja SIH antikorona záruka budú priebežne aktualizované na na webovom sídle spoločnosti Slovak Investment Holding www.sih.sk