SIH antikorona záruku podpísali BKS Bank a VÚB

SIH antikorona záruku podpísali BKS Bank a VÚB

23.04.2020

Bratislava, 23. apríla 2020 – Slovak Investment Holding (SIH) sa dohodol s ďalšími bankami na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Zmluvu so Slovak Investment Holdingom podpísali BKS Bank a Všeobecná úverová banka.

„Som rád, že tak ako sme avizovali minulý týždeň, pristúpil  v týchto dňoch Slovak Investment Holding k podpisu zmluvy o SIH antikorona  záruke s ďalšími finančnými inštitúciami. K Slovenskej sporiteľni sa tak pripojili BKS Bank a VÚB,“ poznamenal Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a Investičný riaditeľ SIH.

„BKS Bank je síce jedna z najmenších bánk na slovenskom trhu, ale napriek tomu sa snažíme poskytovať malým a stredným podnikom špičkové úverové služby. Preto sme uzavreli zmluvu o záruke so Slovak Investment Holdingom medzi prvými bankami, aby sme firmám v týchto ťažkých časoch pomohli čo najrýchlejšie. Úvery plánujeme poskytovať nielen existujúcim, ale aj novým klientom banky,“ uviedol Peter Chovanec, riaditeľ BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.

„Našu aktívnu účasť na záručnom programe považujeme za správny signál smerom k našim klientom. Aj v krízových podmienkach chceme byť  naďalej ich spoľahlivým partnerom v oblasti financovania a touto formou  uľahčiť našim klientom prístup ku kapitálu za zvýhodnených úrokových podmienok.  Podpisom zmluvy v najväčšom objeme z participujúcich bánk,  sme urobili prvý krok k naplneniu tohto cieľa,“ hovorí Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ divízie firemných klientov Všeobecnej úverovej banky, a.s.

Primárnym zámerom nového finančného nástroja z dielne Slovak Investmet Holding je pomoc čo najväčšiemu počtu MSP zasiahnutých súčasnou pandémiou a opatreniami, ktoré boli zavedené proti šíreniu nového koronavírusu. Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené súčasným stavom a aj napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. O úver budú môcť MSP požiadať prostredníctvom svojej banky, ktorá celý proces administruje.

Informácie o ďalších bankách, ktoré sa zapoja do finančného nástroja SIH antikorona záruka, budú priebežne zverejňované na webe spoločnosti Slovak Investment Holding www.sih.sk