Dostupný Domov ponúka dostupné bývanie

Dostupný Domov ponúka dostupné bývanie

12.05.2023

Bratislava, 12. mája 2023 - EURACTIV Slovensko prináša rozhovor so Zdenkou Polednákovou, predsedníčkou predstavenstva spoločnosti Dostupný Domov. Dostupný Domov kupuje nehnuteľnosti, ktoré potom prenajíma ľuďom v núdzi za zvýhodnené nájomné. Dostupný Domov j.s.a. je jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorej akcionárom je aj štát prostredníctvom Slovak Investment Holding (SIH). SIH mal záujem investovať do niečoho, čo podporí zamestnanosť a mobilitu pracovnej sily. Jedným zo základných predpokladov na podporu tejto požiadavky je dostupnosť bývania v oblastiach, kde je práca, a teda aj stabilizácia ľudí prostredníctvom bývania.

Ide o investíciu z eurofondov prostredníctvom finančných nástrojov.

 

V rozhovore sa dozviete aj:

  • akým ľuďom Dostupný Domov pomáha,

  • ako funguje ich spolupráca so štátom,

  • či ich ovplyvnila vojna na Ukrajine

  • a do akej miery berú do úvahy životné prostredie.

 

  PREČÍTAŤ SI CELÝ ROZHOVOR