ELTI oslávila 10 rokov

ELTI oslávila 10 rokov

08.08.2023

Asociáciu povedie nový prezident Dario Scannapieca. Jubilejného stretnutia v Madride sa zúčastnili aj zástupcovia Slovak Investment Holding

 

Madrid, júl 2023 – Asociácia ELTI (European Long-Term Investors) oslávila v júli svoje 10. výročie. Počas jubilejného zasadania v Španielsku, krajine predsedníctva EÚ, si členovia ELTI zvolili nového prezidenta.  V nasledujúcich troch rokoch bude túto pozíciu zastávať Dario Scannapieca, generálny riaditeľ a CEO talianskej Cassa Depositi and Prestiti (CDP).

Asociácia ELTI bola založená v roku 2013 v Paríži. V súčasnosti pozostáva z 32 členov z 21 členských štátov EÚ, 2 kandidátskych krajín a 2 medzinárodných finančných inštitúcií. Európska investičná banka (EIB) pôsobí v asociácii ako stály pozorovateľ. Kľúčovými členmi ELTI sú národné finančné inštitúcie (NPBI), ktoré sa zameriavajú na podporu verejných politík na vnútroštátnej aj európskej úrovni. V apríli 2020 sa stal oficiálnym členom tejto prestížnej asociácie aj Slovak Investment Holding (SIH).

Na júlovom zasadaní bol za riadneho člena ELTI prijatý Investment and Development Fund of Montenegro a ako hosť sa po prvý raz na základe podpory od SIHu zúčastnil aj gruzínsky štátny Partnership Fund.

Stretnutie v Madride okrem iného poskytlo príležitosť potvrdiť nový strategický rámec ELTI pre obdobie 2023 – 2033. Tento rámec bude tvoriť základ pre aktivity a priority nasledujúcich 10 rokov.

Zástupcovia SIH okrem spoločného programu absolvovali niekoľko  bilaterálnych stretnutí so zástupcami partnerských inštitúcií. K najvýznamnejším patril rozhovor s viceguvernérom CEB Johannesom Böhmerom o prípadnej spolupráci na vybraných nástrojoch SIH pre Programové obdobie 2021- 2027, a tiež rozhovor s generálnou riaditeľkou  EIF Marjut Falkstedt o  investícii EIF do fondu VFF 2 po uplynutí investičného obdobia fondu VFF, o ktorú má SIH veľký záujem.

NPBI hrajú kľúčovú úlohu v poskytovaní dlhodobej finančnej podpory a poradenských služieb v celej Európe. Pomáhajú etablovaniu súkromných investorov do spoločností a projektov v oblasti MSP, inovácií, udržateľného financovania, infraštruktúry, samospráv, vzdelávania, či bývania. Ich aktivity zahŕňajú financovanie projektov v oblasti energetiky, digitalizácie, boja proti zmene klímy, hospodárskeho rastu a odolnosti, v súlade s prioritami národnej politiky.

Ako poskytovatelia verejných finančných služieb vlastnení národnými vládami v celej Európe, NPBI sú silnými a spoľahlivými finančnými partnermi, schopnými navrhnúť adekvátne finančné riešenia, ktoré zodpovedajú potrebám ich krajín a ekonomík. Všetky NPBI zdieľajú európske hodnoty a sú dlhoročnými a skúsenými implementačnými partnermi fondov EÚ.

Ku koncu roka 2022 dosiahli celkové aktíva členov ELTI spolu 2,7 bilióna eur. V minulom roku členovia ELTI zároveň prisľúbili nové financovanie za viac ako 320 miliárd eur, z čoho viac ako 30 % smerovalo do udržateľných projektov. Niektorí členovia asociácie získavajú prostriedky na medzinárodných kapitálových trhoch a vydali zelené dlhopisy v hodnote 15,5 mld. eur a sociálne dlhopisy v hodnote 3,8 mld. eur. Tieto pôsobivé čísla podčiarkujú významný dosah finančných a poradenských aktivít členov ELTI.