Investície z verejných peňazí mobilizujú súkromných investorov

Investície z verejných peňazí mobilizujú súkromných investorov

10.05.2022

Bratislava, 9. mája 2022 - Redakcia EURACTIV Slovensko prináša rozhovor s Igorom Kočišom, zakladateľom a výkonným riaditeľom slovenskej spoločnosti GA Drilling, ktorá vyvíja unikátnu technológiu pre geotermálnu energiu. GA Drilling získala aj investíciu z európskych peňazí, a to prostredníctvom Slovak Investment Holding (SIH). SIH ako štátna akciová spoločnosť spravuje na Slovensku európske finančné nástroje založené na návratnej finančnej pomoci.

 

V rozhovore sa okrem iného dozviete:

  • v ktorej oblasti rozvoja poslúžila investícia SIH
  • čím GA Drilling najviac oslovil SIH
  • aké rozdiely vníma firma medzi súkromnými a verejnými investíciami
  • či neodrádza štátny investor súkromných
  • ako sa investície vo firme zhodnocujú.

 

    PREČÍTAŤ si rozhovor