Rámcová výzva pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do nových finančných nástrojov SIH

Rámcová výzva pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do nových finančných nástrojov SIH

07.03.2024

Bratislava, 7. marca 2024 - Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) vyhlasuje rámcovú výzvu pre FINANČNÉ INŠTITÚCIE na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do nových finančných nástrojov SIH.

Plánované finančné nástroje budú zamerané na podporu rôznych oblastí hospodárstva a budú, resp. môžu byť financované z rôznych zdrojov, zahŕňajúc Program Slovensko 2021 - 2027, Plán obnovy, Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky a prípadne z akýchkoľvek iných zdrojov v réžii SIH.

Rámcová výzva na vyjadrenie záujmu je určená pre finančné inštitúcie, ktoré majú záujem zapojiť sa do nových finančných nástrojov, ktoré bude SIH v blízkej dobe pripravovať a spúšťať. Výzvy na zapojenie sa do implementácie konkrétnych nástrojov budú vyhlasované individuálne od tejto rámcovej výzvy. Táto rámcová výzva slúži na zefektívnenie procesu vyhodnotenia oprávnenosti záujemcu o implementáciu budúcich finančných nástrojov tým, že určité požadované podklady bude záujemca predkladať SIH iba raz a nie duplicitne pre jednotlivé finančné nástroje.

Predmetom tejto rámcovej výzvy nie je zapojenie sa do konkrétneho finančného nástroja ani uzavretie zmluvy, prípadne povinnosť v budúcnosti zapojiť sa do vyhlasovaných finančných nástrojov SIH.

Avšak, zapojenie sa do tejto rámcovej výzvy je podmienkou na zapojenie sa do budúcich výziev týkajúcich sa nových finančných nástrojov implementovaných finančnými inštitúciami. 

Vyjadrenie záujmu sa predkladá v zmysle postupu uvedeného v rámcovej výzve a zasiela na adresu vyzvy@sih.sk do termínu 31. decembra 2024. Bližšie informácie sú uvedené v rámcovej výzve priloženej nižšie.