SIH hostil zasadnutie Advisory Boardu CEFoF

SIH hostil zasadnutie Advisory Boardu CEFoF

06.12.2023

Bratislava, 6. decembra 2023 - Včera, 5. decembra, zorganizoval Slovak Investment Holding (SIH) v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) v poradí už 12. zasadnutie Advisory Boardu CEFoF (Central Europe Fund of Funds). Zástupcovia SIH, EIF, českej NRB (Národní Rozvojová Banka), Rakúskej rozvojovej banky (OeEB) a Maďarskej rozvojovej banky (MFB) sa zišli v Bratislave, aby spolu prediskutovali aktuálny stav fondu vo všeobecnosti ako aj plány pokračovania tejto regionálnej iniciatívy v oblasti kapitálových a kvázi-kapitálových investícií v nasledujúcich rokoch.

 

Prirodzeným nástupcom fondu CEFoF by mal byť už v najbližšom období CEFoF II, avšak už so širším teritoriálnym zameraním, ktoré by malo pokrývať Poľsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko. Cieľová veľkosť fondu by mala dosahovať 150 miliónov eur.

 

Viac o CEFoF

CEFoF (Stredoeurópsky fond fondov) je iniciatíva s veľkosťou 97 miliónov eur, ktorú vytvoril Európsky investičný fond (EIF) v úzkej spolupráci s vládami a národnými agentúrami Rakúska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Iniciatíva vznikla s cieľom

  • podporiť kapitálové investície do malých a stredných podnikov (MSP) a malých spoločností so strednou kapitalizáciou (mid-caps) v stredoeurópskom regióne,
  • vybudovať zdravú trhovú infraštruktúru rizikového financovania,
  • implementovať najlepšie trhové štandardy pre kapitálové investície do podnikov
  • prilákať inštitucionálnych investorov a investičných manažérov do strednej Európy.