SIH a VÚB banka podpísali zmluvu o SIH antikorona záruke 2

SIH a VÚB banka podpísali zmluvu o SIH antikorona záruke 2

26.06.2020

Bratislava, 26. júna 2020 – Slovak Investment Holding (SIH) a Všeobecná úverová banka (VÚB) dnes podpísali zmluvu SIH antikorona záruka 2 na podporu slovenských podnikov zasiahnutých pandémiou COVID-19. Po SIH antikorona záruke 1 je toto nový program, ktorý sa bude riadiť podľa schváleného dočasného rámca štátnej pomoci na preklenutie obdobia súčasných opatrení proti šíreniu koronavírusu.

„Mimoriadne nás teší, že pár dní po vyhlásení výzvy pre banky na zapojenie sa do programu SIH antikorona záruka 2 došlo k podpisu zmluvy s prvou bankou. Všeobecná úverová banka, ktorá je zapojená aj do programu SIH antikorona záruka 1, sa ako prvá prihlásila do programu SIH antikorona záruka 2. Predpokladáme, že v najbližších dňoch budú VÚB nasledovať aj ďalšie banky a pomoc sa dostane čo najskôr k čo najväčšiemu počtu klientov,“ povedal na margo podpisu Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ SIH.

"Sme radi, že podpisom zmluvy SIH antikorona záruka 2 budeme môcť zahrnúť do záručného programu ešte väčšiu skupinu klientov, okrem MSP aj  segment veľkých firemných klientov  a uľahčiť im tak prístup k financovaniu v tejto náročnej dobe. Pevne veríme, že prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do  tohto finančného nástroja prispejeme aj my k dosiahnutiu hlavného cieľa, a to udržaniu a podpore zamestnanosti," hovorí Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ divízie firemných klientov Všeobecnej úverovej banky, a.s.

 

SIH antikorona záruka 2

Prostredníctvom SIH antikorona záruky 2 budú poskytované preklenovacie úvery podnikom s odkladom splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov. Maximálna výška úveru je 2 mil. EUR so splatnosťou 2 až 6 rokov. Úrokové sadzby sú limitované pre mikropodniky vo výške 3,9% p.a. a pre ostatné podniky 1,9% p.a. Na úver je aplikovaný poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.

O zapojenie sa do finančného nástroja môžu žiadať všetky finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery v SR. Bližšie informácie sú uvedené na webe SIH (www.sih.sk). SIH očakáva, že v najbližších týždňoch prejavia záujem ďalšie banky a prvé úvery budú poskytnuté v priebehu júla.