SIH zúročil kapitál poskytnutý spoločnosti GymBeam v roku 2020

SIH zúročil kapitál poskytnutý spoločnosti GymBeam v roku 2020

26.01.2024

Bratislava, 26. januára 2024 - Slovak Investment Holding (SIH) zúročil kapitál, poskytnutý košickej e-commerce platforme GymBeam. Potenciál rýchleho rastu, inovácie, dátová analytika, flexibilita, prepracovaný obchodný model či sofistikovaný marketing. Tieto, i ďalšie kritériá stáli v máji 2020 za rozhodnutím Slovak Investment Holding (SIH) investične podporiť e-commerce platformu GymBeam sumou 2 mil. eur. Táto perspektívna firma vyvíjala, predávala a distribuovala fitness výživové doplnky, potraviny a vybavenie pre zdravý životný štýl do viacerých krajín strednej a východnej Európy.

Rastový kapitál vo výške 2 milióny eur od SIHu a ďalšie 4 milióny eur od súkromných investorov z platformy Crowdberry pomohol košickému GymBeam raketovo rásť, expandovať, zvýšiť svoju produktivitu a celkovú hodnotu. Kým v roku 2019 mala firma niečo vyše 100 zamestnancov a obrat cca 20 miliónov EUR, za rok 2023 už avizuje obrat cca 170 miliónov EUR s vyše 500 zamestnancami. Aktuálne pôsobí na pätnástich trhoch strednej a východnej Európy.     

SIH, ktorého hlavnou činnosťou je podpora inovatívneho podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti vo fáze rozvoja, podporil slovenský GymBeam zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. z Operačného programu Výskum a Inovácie.

V zmysle Zmluvy o konvertibilnom úvere, nadobudol NDF II. obchodný podiel vo výške  4,5731 % v spoločnosti GymBeam. Koncom roka 2023 investori z Crowdberry využili opciu – právo na odkúpenie podielov minoritného spoločníka SIH. Opcia bola zmluvne zakotvená už od počiatku, rovnako ako mechanizmus výpočtu ceny, ktorý zohľadňoval obrat spoločnosti GymBeam.

Slovak Investment Holding, prostredníctvom svojho NDF II. získal v decembri 2023 za svoje podiely sumu vyše 3,6 milióna eur, v presnom vyčíslení ide o 3 629 076 eur.