SIH investuje do spoločnosti PeWaS

SIH investuje do spoločnosti PeWaS

03.02.2021

Bratislava, 3. februára 2021 – Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel investíciu do spoločnosti PeWaS s.r.o. v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie COVID-19. Partnermi tohto projektu sú tiež Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.

Spoločnosť PeWaS pôsobí v oblasti inovatívnej chémie a v súčasnosti sa zameriava na dokončenie vývoja svojho revolučného produktu Aquaholder. Ten je určený na hydrostimulačné ošetrenie osiva na báze superabsorbentov. Ide o inovatívny produkt s globálnym potenciálom, ktorý je primárne určený pre poľnohospodárstvo.

“Ďakujeme Slovak Investment Holdingu a Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku za dôveru a poskytnutie finančnej podpory pre výskum nášho revolučného produktu Aquaholder. Urobíme všetko preto, aby poskytnutá konvertibilná pôžička bola využitá čo najefektívnejšie a veríme, že dôveru a očakávania našich partnerov nesklameme,” uvádza Ivo Krpelan, CEO PeWaS.

V čom spočíva inovatívnosť produktu Aquaholder

Produkt Aquaholder sa nanáša priamo na osivo a po vysiatí ošetreného osiva do pôdy je schopný na seba viazať vlahu a pôdnu vlhkosť v pomere 100 až 500 násobku svojej hmotnosti. Vytvára tak vrstvu hydrogélu, z ktorej osivo následne čerpá vodu v čase, kedy ju potrebuje. Aplikácia Aquaholderu na osivo chráni plodiny v čase sucha a pomáha rastlinám v čase ich klíčenia a následného vzchádzania, čím zvyšuje aj pravdepodobnosť vyššieho hektárovému výnosu. Tento produkt tak predstavuje sľubný nástroj v boji proti klimatickým zmenám v suchých oblastiach, avšak môže slúžiť aj ako poistka proti suchu a nedostatku vlahy kdekoľvek na svete. PeWaS je niekoľkonásobným držiteľom certifikátu Seal of Excellence, ktorý udeľuje Európska komisia najlepším inovatívnym spoločnostiam v rámci programu Horizont 2020.

SIH antikorona kapitál – pomoc pre inovatívne spoločnosti

Slovak Investment Holding (SIH) v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) zverejnili ešte v septembri 2020 výzvu na podporu inovatívnych spoločností.

Program SIH antikorona kapitál predstavuje konvertibilné úvery určené najmä tým spoločnostiam, ktoré sa financujú prostredníctvom rizikového kapitálu. Tieto spoločnosti zvyčajne nespĺňajú (alebo spĺňajú iba v obmedzenej miere) podmienky na získanie úverového financovania z dôvodu nedostatočnej ziskovosti, ktorá je dôsledkom ich rastovej fázy a súvisiacich prevádzkových investícií do vývoja a implementácie produktov a služieb. Pandémia COVID-19 okrem priameho postihu firiem výpadkom príjmov spôsobila aj neistotu na finančných trhoch, ktorá vážne zasiahla európsky trh s rizikovým kapitálom a viedla k rušeniu alebo odloženiu investícií. Práve tieto investície sú však potrebné pre rozvoj inovatívnych spoločností, postupný prechod na znalostnú ekonomiku a podporu konkurencieschopnosti SR a Európy v dlhodobom horizonte.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.