Tatra banka podpísala SIH antikorona záruku

Tatra banka podpísala SIH antikorona záruku

15.05.2020

Bratislava, 15. mája 2020 – Slovak Investment Holding (SIH) a Tatra banka, a.s. spečatili podpisom dohodu o SIH antikorona záruke. Tatra banka tak rozšírila portfólio bánk, ktoré podpisom SIH antikorona záruky reagujú na zložité podnikateľské časy, ktoré so sebou priniesla pandémia.

„Teší nás, že Tatra banka, ako jeden z významných a stabilných hráčov v segmente firemného bankovníctva participáciou v záručnej schéme SIHu pomôže svojim klientom - podnikateľom vysporiadať sa so súčasnou neľahkou situáciou“, uviedol po podpise zmluvy Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a Investičný riaditeľ SIH.

„V týchto pre podnikateľov ťažkých časoch je Tatra banka, a.s. silným a zodpovedným partnerom klientov a ich biznisu. S cieľom rozšíriť produktovú škálu úverov so zárukami a podať pomocnú ruku podnikateľom postihnutým pandémiou COVID-19 budú mať podnikatelia v Tatra banke, a.s.  možnosť využiť financovanie s garanciou Slovak Investment Holdingu. Zapojenie sa banky do záručného programu SIH antikorona je jasným signálom smerom k podnikateľom, ktorí dnes prežívajú jedno z najťažších období v rámci ich podnikania“, zhrnul člen predstavenstva Tatra banky, a.s. Marcel Kaščák.

 

SIH antikorona záruka je nový finančný nástroj, ktorý spoločnosť Slovak Investment Holding pripravila s cieľom pomôcť podnikateľom vysporiadať sa s neľahkou aktuálnou situáciou. Zvýhodnené úverové financovanie je určené pre podnikateľov, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami zameranými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4%. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady. Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky a i napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Podnikatelia sa so žiadosťami o úver musia obrátiť na jednu z bánk, ktorá sa zapojila do programu SIH antikorona záruka. Banka celý proces administruje, pričom aj kreditné rozhodnutie je v kompetencii banky.

Všetky informácie o SIH antikorona záruke, ako aj o zapojených bankách, sú zverejnené na webe Slovak Investment Holding www.sih.sk.