Investícia Slovak Investment Holding pomôže v revitalizácii Prvého slovenského literárneho gymnázia

Investícia Slovak Investment Holding pomôže v revitalizácii Prvého slovenského literárneho gymnázia

17.10.2022

Bratislava, 17. októbra 2022 - Investícia Slovak Investment Holding (SIH) pomôže v revitalizácii Prvého slovenského literárneho gymnázia. Ambíciou je vytvoriť moderný ineraktívny priestor tak pre širokú verejnosť ako i zázemie pre ľudí z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Prvé slovenské literárne gymnázium (PSLG) v Revúcej roky patrilo medzi prehliadané národné kultúrne pamiatky. Od založenia uplynulo 160 rokov, avšak pamiatka spolu s odkazom chátrajú. Štatút literárne silného mesta Revúca zaniká.

Pre podporu obnovy tejto národnej kultúrnej literárnej pamiatky Slovak Investment Holding prostredníctvom NDF II. podpísal zmluvu s neziskovou organizáciou Litterra. Zámerom je revitalizovať budovu aj areál Prvého slovenského literárneho gymnázia. Litterra získala od SIH investíciu vo výške 2,4 mil. eur v úverovom financovaní s fixnou sadzbou 1% na celé obdobie. Myšlienku podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), od ktorého Litterra obdržala štatút.

Vo svojom vrchole Revúca a gymnázium združovali aktívnych literátov, študentov, vzdelancov a iných tvorcov s úmyslom šíriť osvetu a vzdelanie. Ich tvorbou, ubytovaním a využívaním priestorov literáti priamo prispievali k rozvoju mesta a získavaniu finančných prostriedkov, ktoré využívali na financovanie školy. Súčasný stav gymnázia sa ani zďaleka nepodobá na časy rozkvetu. Čaká na renováciu, chátra a budovy sú v nepriaznivom stave.

Aj vďaka literátom patrila v minulosti Revúca medzi silné ekonomické centrá regiónu. Silná ekonomika umožňovala výstavbu ďalších vzdelávacích objektov a tvorbu nových inštitúcií.

Možnosť vzdelávať sa a tráviť čas v Revúcej síce nezanikol, ale atraktivita výučby a pobytu áno. Rádovo klesá demografia aj v súvislosti s odchodom obyvateľov za prácou do viac rozvinutých regiónov. Dlhodobo región registruje pokles žiakov študujúcich na stredných školách. Pre tendenciu odchodu za vzdelaním a zamestnaním sa okres Revúca, kedysi ekonomický klenot, považuje za najmenej rozvinuté okresy Slovenska.

Slovak Investment Holding spolu s Litterra vidia v opätovnej obnove literárneho štatútu mesta a obnovy Prvého slovenského literárneho gymnázia s okolitými budovami potenciál. Otvárajú sa možnosti vzniku dlhodobo udržateľného projektu, čím sa zároveň zvýši atraktivita a návštevnosť nielen Revúcej, ale aj celého Gemeru.

Teší nás, že SIH podporil tento finančne udržateľný projekt v oblasti kultúry. Veríme, že vznik moderného interaktívneho kultúrneho stánku so zameraním na edukáciu širokej verejnosti v oblastiach ako literatúra, divadlo či veda (kozmonautika, mineralógia) dokáže podporiť aj rozvoj záujmu o nové kultúrne služby vrátane rozvoja cestovného ruchu v danej oblasti, čo sekundárne napomôže aj zvýšeniu zamestnanosti a rozvoju mesta Revúca ako i regiónu.

 

UKÁŽKY VIZUALIZÁCIE PRIESTOROV PSLG PO REVITALIZÁCII

 

Obrazok

Obrazok

Obrazok

Obrazok

Obrazok