Výzva pre finančné inštitúcie pre zapojenie sa do nového záručného finančného nástroja na podporu malých a stredných podnikov

Výzva pre finančné inštitúcie pre zapojenie sa do nového záručného finančného nástroja na podporu malých a stredných podnikov

07.03.2024

Bratislava, 7. marca 2024 - Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) vyhlasuje výzvu pre FINANČNÉ INŠTITÚCIE o zapojenie sa do nového záručného finančného nástroja na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a ďalších vybraných priorít.

Finančný nástroj predstavuje portfóliovú záruku poskytovanú zo strany NDF III. v prospech finančných inštitúcií, ktoré budú vytvárať a spravovať portfólio úverov krytých touto zárukou. Finančný nástroj zahŕňa aj dodatočný prvok pomoci pre klientov vo forme mimoriadnej splátky časti istiny podkladového úveru.

Finančný nástroj je určený na podporu investičného rozvoja podnikateľského sektora - malých a stredných podnikov, veľkých podnikov a subjektov vedecko-výskumného sektora s dôrazom na podporu ich inovačného potenciálu, zavádzanie moderných, zelených technológií a digitalizácie, realizácie výskumu a vývoja a tým pádom posilneniu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Táto výzva je určená pre finančné inštitúcie, ktoré majú záujem zapojiť sa do implementácie tohto záručného finančného nástroja a ktoré sa zapojili do rámcovej výzvy týkajúcej sa nových finančných nástrojov SIH (LINK: Rámcová výzva). Vyjadrenie záujmu sa predkladá v zmysle postupu uvedeného vo výzve a zasiela na adresu vyzvy@sih.sk do termínu 22. apríla 2024. Bližšie informácie o finančnom nástroji sú uvedené vo výzve a v prislúchajúcich dokumentoch nižšie.