Obchvat Bratislavy – diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytol mezzanine financovanie vo výške 27 862 306, 35 EUR pre PPP D4R7. Prijímateľom financovania bolo konzorcium Zero Bypass Limited (pozostávajúce zo spoločností Cintra, Macquarie Capital a PORR AG).

Poskytnuté mezzanine financovanie predstavuje kvázi-kapitálovú formu financovania, ktorá je podriadená klasickým úverom a nadriadená kapitálovému vkladu. SIH touto formou finančnej podpory dokázal napriek jej relatívne nízkemu objemu znížiť finančné riziko projektu, zvýšiť záujem medzinárodných finančných inštitúcií (Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj) aj súkromných bánk o tento projekt, a tým zároveň znížiť celkové náklady projektu D4R7.

Projekt D4R7 je prvou investíciou v oblasti verejnej dopravy, kde sa podarilo skombinovať finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov so zdrojmi Európskeho fondu pre strategické investície (Junckerov balík) a za svoje kvality si vyslúžil ocenenie PPP Deal of the Year 2016 in Europe od prestížneho finančného časopisu Project Finance International Magazine.