GA Drilling, a. s.

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje spoločnosť GA Drilling prostredníctvom finančného sprostredkovateľa Neulogy Ventures. Táto podpora má formu rizikového kapitálu a jej čerpanie sa začalo v novembri 2016. SIH zároveň zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytol priame financovanie formou rizikového kapitálu pre spoločnosť GA Drilling v marci 2018.

GA Drilling je high-tech spoločnosť, ktorá vyvíja inovatívnu technológiu na frézovanie a vŕtanie pre oblasť geotermálnej energetiky, ťažby ropy a zemného plynu, ale aj pre iné priemyselné odvetvia.