GreenWay

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporil v decembri 2018 spoločnosť GreenWay formou inovatívne štruktúrovaného úveru. Ako spoluinvestor v tejto transakcii vystupovala Európska investičná banka.

GreenWay je stredoeurópskym lídrom v budovaní čerpacích staníc pre elektrické vozidlá. Investícia SIH umožní spoločnosti pokračovať vo svojich výskumno-vývojových aktivitách ako aj zvyšovaní kvality a rozširovaní svojich služieb.