Vectary, s. r. o.

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje spoločnosť Vectary prostredníctvom finančného sprostredkovateľa Neulogy Ventures. Táto podpora má formu rizikového kapitálu a jej čerpanie sa začalo v máji 2016.

Spoločnosť Vectary vyvíja a dodáva cloudové softwarové riešenia určené na 3D modelovanie. Produkty Vectary sú prístupné širokej škále užívateľov na vývoj alebo úpravu svojich 3D modelov.