European Investment Advisory

SIH je partnerskou inštitúciou Európskej investičnej banky v rámci implementácie Investičného plánu pre Európu (známeho aj pod názvom „Junckerov plán“). Cieľom tohto partnerstva je sprostredkovávanie informácií verejným a súkromným inštitúciám na Slovensku o finančných a poradenských službách EIB ponúkaných v rámci EFSI (Európsky fond pre strategické investície) a EIAH (Európske investičné poradenské centrum). SIH v tomto kontexte pre účel nastavenia spolupráce uzavrel s EIB vo februári 2016 Memorandum o porozumení.

Jedným z hlavných pilierov spolupráce medzi SIH a EIB je v súčasnosti iniciatíva „Smart cities & regions“, v rámci ktorej SIH, EIB a konzultačná spoločnosť EY mapujú dopyt po financovaní a ponuku investičných projektov na Slovensku v oblasti inteligentného rozvoja miest a regiónov. V priebehu roku 2018 by táto spoločná iniciatíva mala na Slovensku potvrdiť potenciál pre založenie investičnej platformy na finančnú podporu projektov v danej oblasti. O výsledkoch iniciatívy vás budeme informovať aj na našej webovej stránke.

 

EIAH
Obrazok

 

SIH v tejto oblasti spolupracuje aj s Európskou komisiou v rámci jej Programu na podporu štrukturálnych reforiem. Predmetná spolupráca spočíva v identifikácii investičných projektov na Slovensku vhodných na návratné financovania zo zdrojov EIB, EFSI, prípadne iných finančných nástrojov a v poskytovaní investičnej poradenskej podpory pre tieto projekty. Európska komisia za týmto účelom vysúťažila a zafinancovala konzultačné služby spoločnosti EY, ktorá so SIH a Európskou komisiou na danej iniciatíve spolupracuje.

V prípade záujmu o informácie ohľadom financovania alebo poradenstva pre váš investičný projekt sa, prosím, obráťte na