Orgány spoločnosti

Štefan Adamec

Štefan Adamec

Je absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Pôsobil na riadiacich pozíciách v štátnej sfére aj v súkromnej praxi, najmä v oblasti rozvoja medzinárodných podnikateľských vzťahov pre investície a obchod. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia vo Fonde na podporu zahraničného obchodu v New Yorku alebo Európskom parlamente v Bruseli. Dlhodobo sa venuje kohéznej politike EÚ a implementácii fondov EÚ, najmä vo vzťahu k finančným nástrojom. Pôsobil ako poradca štátneho tajomníka na rezorte financií, poradca ministra hospodárstva pre investičnú oblasť a podporu hospodárskeho rastu SR, je konzultant Kancelárie zboru poradcov predsedu vlády SR.

Peter Ditrich

Peter Ditrich

Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval obchodné štúdiá na Swinburne University of Technology, právnicky program na Univerzite Komenského v Bratislave a získal doktorát zo svetového hospodárstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil na manažérskych pozíciách vo viacerých súkromných finančných spoločnostiach, vrátane SlSp, ČSOB, VÚB, Kofis Leasing, OTP Leasing. Zastával aj funkciu člena dozornej rady v Prager Handelsbank vo Frankfurte a poradcu predsedu predstavenstva v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. V minulosti pôsobil aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v SIH.

Spoločníci

Slovak Investment Holding, a. s. (100%)