Orgány spoločnosti

Konatelia

Peter Fröhlich

Pavel Mockovčiak

Dozorná rada

Martin Polónyi 

Ivan Pešout

Rastislav Krátky

 

Spoločníci

Slovak Investment Holding, a. s. (100%)