Venture to Future Fund

Venture to Future Fund (VFF) bol založený za účelom vyplnenia trhovej medzery v oblasti poskytovania kapitálového a kvázi-kapitálového financovania pre slovenské malé a stredné podniky. Cieľom je podpora inovatívneho
a technologického potenciálu ekonomiky v rámci jej transformácie z výrobnej na znalostnú. VFF má generalistický sektorový prístup, pričom sa zameriava predovšetkým na inovatívne a technologické spoločnosti pôsobiace na Slovensku alebo s priamym kapitálovým prepojením na Slovensko.

 

VFF bude investovať najmä do prémiových malých a stredných podnikov v štádiu ich rastu s cieľom využiť ich potenciál na medzinárodných trhoch. Investície budú realizované spolu s nezávislými koinvestormi za podmienok parri-passu. Jednotliví investori vložili do fondu prostriedky v celkovom objeme 40,4 mil. EUR. Investormi sú

 

 

 

      WWW.VFF.SK