SIH antikorona kapitál - Výzva

SIH antikorona kapitál - Výzva

11.09.2020

Bratislava 11. septembra 2020 - Slovak Investment Holding (SIH) zverejňuje výzvu pre malé a stredné podniky na zapojenie sa do programu konvertibilných úverov SIH antikorona kapitál, v rámci ktorého bude SIH poskytovať konvertibilné úvery inovatívnym spoločnostiam.

Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zo zdrojov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF s alokáciou vo výške 25 mil. EUR. Z týchto prostriedkov je 14 mil. EUR určených pre Bratislavský kraj a 11 mil. EUR pre zvyšné regióny SR. Konvertibilné úvery budú poskytované so splatnosťou 18 až 36 mesiacov do maximálnej výšky 645 tis. EUR (pri 36 mesačnej splatnosti) a 714 tis. EUR (pri 18 mesačnej splatnosti). Minimálna výška poskytovaných úverov predstavuje 200 tis. EUR.

Výzva spolu s príslušnou dokumentáciou sa nachádza nižšie. Záujemcovia o implementáciu finančného nástroja musia doložiť potrebnú dokumentáciu špecifikovanú vo Výzve do konečného termínu 30.09.2020 23:59.

Priložená zmluva predstavuje návrh popisujúci mechanizmus hlavných ustanovení, ktoré sú pre záujemcov pevné a nemenné. SIH si vyhradzuje právo zmien zmluvy. Zmluvy pre ostatné právne formy spoločností (akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie) budú zverejnené dodatočne.

DOKUMENTY na stiahnutie - SIH antikorona kapitál