SIH investuje do spoločnosti Filmzie

SIH investuje do spoločnosti Filmzie

10.02.2022

Bratislava, 6. februára 2022 – Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel v závere roka 2021 investíciu do spoločnosti Filmzie v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie COVID-19.

Filmzie je slovenská technologická spoločnosť s vlastnou streamingovou platformou založenou na princípe bezplatného prehrávania filmov a seriálov so zobrazením reklamného obsahu (tzv. AVoD – advertising based video on demand). Služba umožňuje divákom vybrať si ľubovoľný film z ponuky, pričom sa počas jeho prehrávania divákovi zobrazí reklamný obsah, ktorého objem je však menší v porovnaní s klasickými komerčnými televíziami. Služba je dostupná na všetkých v súčasnosti využívaných zariadeniach – smart televízoroch, mobilných telefónoch, set-top boxoch alebo cez webové rozhranie. Filmzie sa zameriava predovšetkým na anglicky hovoriace trhy, kde po spustení služby vo Veľkej Británii spoločnosť v priebehu roku 2021 úspešne vstúpila aj na americký trh. Celosvetovo tak službu využívajú státisíce divákov, ktorým Filmzie prináša kombináciu známych titulov a nezávislej tvorby, čím sa odlišuje od ostatných streamingových služieb.

„Teší nás dôvera a podpora od Slovak Investment Holding, ktorá nám pomôže zvýšiť povedomie o Filmzie na našich kľúčových trhoch a umožní nám získať ďalšie zaujímavé filmové tituly, ktoré sú základom neustále rastúcej základne našich používateľov," uvádza Matej Boďa, CEO Filmzie.

Partnermi projektu SIH antikorona kapitál sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.