SIH investuje do spoločnosti Pygmalios

SIH investuje do spoločnosti Pygmalios

27.07.2021

Bratislava, 27. júla 2021 – Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel investíciu do spoločnosti Pygmalios v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie COVID-19.

Pygmalios je slovenská technologická spoločnosť vyvíjajúca riešenia v oblasti zbierania a vyhodnocovania zákazníckeho správania vo fyzických obchodných prevádzkach. Tieto riešenia majú za úlohu pomôcť prevádzkovateľom priestorov lepšie pochopiť nákupné tendencie zákazníkov a optimalizovať dizajn priestorov alebo zefektívniť prevádzkové procesy podľa návštevnosti predajní. Zámerom Pygmaliosu je tak priblížiť poznanie o zákazníkovi úrovni, ktorou bežne disponujú internetoví predajcovia. V reakcii na COVID-19 spoločnosť taktiež uviedla na trh riešenia umožňujúce automatizovaný manažment počtu zákazníkov v obchodoch. Portfólio zákazníkov Pygmaliosu obsahuje okrem lokálnych firiem aj medzinárodné maloobchodné reťazce a telekomunikačné spoločnosti.

„Od partnerstva so Slovak Investment Holding si sľubujeme akceleráciu našich prorastových aktivít v oblasti produktu ako aj marketingovo-obchodnej činnosti. Investícia nám umožní v podstatne vyššej miere realizovať náš potenciál zvýšením prítomnosti na nových zahraničných trhoch ,” uvádza Milan Novota, CEO Pygmalios.

Partnermi projektu SIH antikorona kapitál sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.