SIH investuje do spoločnosti SENSONEO

SIH investuje do spoločnosti SENSONEO

15.06.2021

Bratislava, 15. júna 2021 – Slovak Investment Holding uzavrel investíciu do spoločnosti SENSONEO
v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie COVID-19.

Spoločnosť Sensoneo vyvíja a poskytuje inovatívne riešenia pre správu odpadov, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam spravovať odpad efektívne a transparentne, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu i kvalitu života. Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje vlastné monitorovacie senzory, pokročilé sledovacie zariadenia a sofistikovaný softvér, čo mestám a podnikom umožňuje komplexne digitalizovať správu odpadu, stransparentniť odpadové toky, robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať zvozovú logistiku.

Riešenie je navrhnuté tak, aby ho bolo možné jednoducho a rýchlo nainštalovať v ktorejkoľvek krajine na svete – je flexibilné, agilné, ľahko integrovateľné a jednoducho pripojiteľné cez všetky aktuálne dostupné siete internetu vecí. Aktuálne sa riešenie (alebo jeho jednotlivé nástroje) vďaka obchodným a distribučným partnerom využíva v bezmála 60 krajinách sveta v 340 (primárne pilotných) projektoch. 

“Vnímame, že trh smart odpadových technológií, na ktorom pôsobíme, sa po pandémii znovu prebudil a rastie rýchlejšie ako predtým. Táto investícia je pre nás veľmi nápomocná v tom, aby sme rastúci dopyt dokázali obslúžiť a ešte viac tak posilnili našu expanziu. Vážime si, že  štát je nám v tomto zámere partnerom,“ uvádza Martin Basila, CEO SENSONEO.

Partnermi projektu SIH antikorona kapitál sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.