SIH investuje do spoločnosti Ecocapsule

SIH investuje do spoločnosti Ecocapsule

06.07.2021

Bratislava, 6. júla 2021 – Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel investíciu do spoločnosti Ecocapsule s.r.o. v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie COVID-19.

Ecocapsula je inteligentný a sebestačný „mikrodom“, ktorý využíva solárnu a veternú energiu. Vlastníkom umožňuje pobyt na odľahlých miestach mimo dosahu infraštruktúry. Produkt bol navrhnutý a vyvinutý od začiatku tak, aby bol sebestačný, praktický a funkčný v čo najvyššej možnej miere.

Hlavnou výhodou Ecocapsule je nezávislosť od okolitej infraštruktúry. Energia a zdroje sa generujú autonómne prostredníctvom fotovoltaických panelov, veterných turbín a zásobníka na zachytávanie dažďovej vody, ktorá sa filtruje pomocou viacstupňového systému. Toto z Ecocapsule robí vhodné riešenie pre pobyt v odľahlých oblastiach. V porovnaní s tradičným mobilným domom alebo karavanom disponuje Ecocapsula tiež integrovaným systémom pre správu zdrojov, filtráciu a odpadové hospodárstvo.

Investícia pomôže zlepšiť a optimalizovať niektoré z kľúčových technických celkov produktu a tak zlepšiť jeho užívateľský štandard a zvýšiť obchodný potenciál celej firmy,” uvádza Tomáš Žáček, zakladateľ a riaditeľ pre inovácie.

Partnermi projektu SIH antikorona kapitál sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.