SIH investuje do spoločnosti NEXINEO

SIH investuje do spoločnosti NEXINEO

23.04.2021

Bratislava, 23. apríla 2021 – Slovak Investment Holding uzavrel investíciu do spoločnosti NEXINEO v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie COVID-19.

Spoločnosť NEXINEO* je slovenská technologická spoločnosť pôsobiaca v oblasti vývoja virtualizovaných počítačových riešení pre školy a veľké organizácie. Produkty NEXINEO nahrádzajú klasické počítačové vybavenie (1 počítač na každého užívateľa) centralizovaným riešením pomocou tzv. klienta (zariadenia, do ktorého sa pripoja iba periférie), pričom celý výpočtový a grafický výkon je do zariadenia dodávaný z externého servera v priestoroch organizácie alebo cloudu. Takéto riešenia prinášajú pre organizácie predovšetkým úsporu nákladov až do výšky 75%. Pripojenie dodatočných užívateľov alebo žiakov je pri dostatočnej kapacite servera možné zrealizovať jednoduchým zapojením ďalších klientov, pričom zariadenia disponujú dlhou životnosťou a nízkou chybovosťou, a tak nie je postupom času potrebná ich individuálna výmena, ale stačí navýšiť výkon servera. Produkty NEXINEO prinášajú rovnako jednoduchšiu údržbu a aktualizácie programov, dostatok výkonu pre graficky náročné aplikácie (AutoCAD, Invertor, atď.), úsporu elektrickej energie, výrazné zníženie elektronického odpadu a nevíria v miestnostiach prach, pretože neobsahujú pohyblivé časti. Školy pritom ocenia aj špeciálne výučbové prostredie a monitoring, kde učiteľ môže na vlastnej ploche sledovať postup žiakov pri riešení úloh, pomôcť im zo svojho zariadenia pri ich riešení alebo zablokovať používanie iných programov.

Zariadenia NEXINEO využíva na Slovensku už viac ako 200 škôl a spoločnosť rýchlo expanduje v regióne V4 a cieli aj na ďalšie trhy Európskej únie. Investícia SIH pomôže NEXINEO s medzinárodnou expanziou a pri dokončení vlastného virtualizačného softvéru.

“Konvertibilný úver od SIH je skvelá príležitosť pre získanie investície na rozvoj spoločnosti. Komunikácia a prístup zo strany SIH bol od začiatku na vysokej a profesionálnej úrovni. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto projektu. Verím, že investícia nám pomôže ešte výraznejšie zrýchliť rast spoločnosti na medzinárodnej úrovni,” uvádza Stanislav Chlepko, CEO NEXINEO.

Partnermi projektu SIH antikorona kapitál sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.

 

*NEXINEO do roku 2020 pôsobilo pod menom SINO.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.