SIH investuje do spoločnosti Streamstar

SIH investuje do spoločnosti Streamstar

04.05.2021

Bratislava, 4. mája 2021 – Slovak Investment Holding uzavrel investíciu do spoločnosti Streamstar v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie COVID-19.

Spoločnosť Streamstar je slovenská technologická spoločnosť zaoberajúca sa vývojom produktov pre produkciu a živý prenos videa. Ich zariadenia fungujú ako „televízne produkčné štúdio v kufríku“ a umožňujú dosiahnutie výsledku v podobe kompletného prenosu, ktorý je možné vysielať naživo prostredníctvom viacerých platforiem. Riešenia Streamstar sú vyhľadávané pre ich intuitívnosť a široké možnosti živej produkcie, ktoré ocenia najmä diváci športových prenosov. Streamstar svoje zariadenia dodáva okrem európskych zákazníkov aj do USA alebo Japonska. Investícia od SIH bude primárne slúžiť na finalizáciu plnohodnotného prechodu zariadení Streamstar do cloudového prostredia.

Konvertibilný úver od Slovak Investment Holding nám umožní akcelerovať transformáciu nášho riešenia do cloudu a podporí ďalší rozvoj spoločnosti. Softvérové riešenie v cloude od Streamstaru prinesie výrazne rozšírenie zákazníckej základne, úsporu, škálovateľnosť a vysokú mieru flexibility pre našich zákazníkov s využitím najnovších technológii. Veríme, že vďaka podpore od SIH-u sa nám podarí dosiahnuť naše ciele, uvádza Radoslav Tóth, CEO Streamstar.

Partnermi projektu SIH antikorona kapitál sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.