Slovak Investment Holding investuje do spoločnosti TapGest

Slovak Investment Holding investuje do spoločnosti TapGest

19.03.2021

Bratislava, 19. marca 2021 – Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel investíciu do spoločnosti  TapGest v rámci programu SIH antikorona kapitál, ktorý prináša rozvojový kapitál pre inovatívne spoločnosti v čase pandémie COVID-19.

Prechod k digitalizácii a transformácia procesov do digitálnej formy sú badateľné aj v oblasti reklamného priemyslu. Spoločnosť TapGest pôsobí na trhu tzv. digital signage. Digital signage je moderná reklama v elektronickej podobe, či už ako interaktívna mapa, elektronický plagát, kiosk, informačná tabuľa alebo projekcia na veľkých obrazovkách. Je to ekologická a estetickejšia náhrada klasických tlačených reklamných materiálov, akými sú plagáty či billboardy. Zvyšuje hodnotu a efektívnosť komunikácie, zlepšuje orientáciu zákazníkov či návštevníkov a slúži zároveň ako moderný interaktívny informačný systém. V rámci maloobchodu umožňuje samoobsluhu všade tam, kde je to možné.

TapGest prevádzkuje stovky interaktívnych digitálnych obrazoviek v nákupných centrách, fitness centrách, nemocniciach a taktiež aj v bankách. Prevádzkované obrazovky sú na veľmi vysokej technologickej úrovni. Zabudovaná umelá inteligencia umožňuje analyzovať rôzne dáta a parametre s cieľom ponúknuť adresný vizuálny obsah. Zároveň prináša rýchlejšiu a relevantnejšiu spätnú väzbu od zákazníkov pre zadávateľov reklamy, ktorí majú možnosť meniť zobrazovaný obsah takmer okamžite.

“Ďakujeme Slovak Investment Holdingu za dôveru a poskytnutie konvertibilnej pôžičky pre ďalší vývoj našich interaktívnych digitálnych obrazoviek. Našou snahou teraz bude naplno využiť potenciál trhu a expandovať do nových segmentov. Pevne veríme, že sa nám tieto ambície aj vďaka podpore od SIH podarí naplniť,” uvádza Darko Ban, CEO TapGest.

Partnermi projektu SIH antikorona kapitál sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo financií SR.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.