Limerock Fund Manager

Limerock Fund Manager

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje Limerock Fund Manager formou kapitálovej investície vo výške EUR 12,0 mil. Výber a podpis zmluvy s Limerock Fund Manager ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond v júni 2014. Limerock Fund Manager na základe tejto investície poskytol v období od júla 2015 do októbra 2016 kapitálové financovanie pre 8 malých a stredných podnikov na Slovensku.


Zaujímavé projekty, ktoré podporil SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. prostredníctvom Limerock Fund Manager. Táto podpora má formu rizikového kapitálu.

Gevorkyan
Max Sport
Runecast