Neulogy Ventures

Neulogy Ventures

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje Neulogy Ventures formou kapitálovej investície vo výške EUR 19,0 mil. Výber a podpis zmluvy s Neulogy Ventures ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond vo februári 2014. Neulogy Ventures na základe tejto investície poskytlo kapitálové financovanie v období od apríla 2014 do októbra 2016 pre 38 malých a stredných podnikov na Slovensku.


Zaujímavé projekty, ktoré podporil SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. prostredníctvom Neulogy Ventures. Táto podpora má formu rizikového kapitálu.

Eyerim
GA Drilling
GroupSolver
SEAK
Vectary