Dokumenty Slovak Investment Holding

Výročné správy

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv.

Objednávky a faktúry
2024
Objednávky a faktúry
2023

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa za štvrtý kvartál 2022
Súhrnná správa za tretí kvartál 2022
Súhrnná správa za druhý kvartál 2022
Súhrnná správa za prvý kvartál 2022
Súhrnná správa za štvrtý kvartál 2021
Súhrnná správa za tretí kvartál 2021
Súhrnná správa za druhý kvartál 2021
Súhrnná správa za prvý kvartál 2021
Súhrnná správa za štvrtý kvartál 2020
Súhrnná správa za tretí kvartál 2020
Súhrnná správa za druhý kvartál 2020
Súhrnná správa za prvý kvartál 2020
Súhrnná správa za štvrtý kvartál 2019
Súhrnná správa za tretí kvartál 2019
Súhrnná správa za druhý kvartál 2019
Súhrnná správa za prvý kvartál 2019
Súhrnná správa za štvrtý kvartál 2018
Súhrnná správa za tretí kvartál 2018
Súhrnná správa za druhý kvartál 2018
Súhrnná správa za prvý kvartál 2018
Súhrnná správa za štvrtý kvartál 2017
Súhrnná správa za tretí kvartál 2017
Súhrnná správa za druhý kvartál 2017
Súhrnná správa za prvý kvartál 2017
Súhrnná správa za druhý kvartál 2016
Súhrnná správa za prvý kvartál 2016
Súhrnná správa za štvrtý kvartál 2015
Súhrnná správa za tretí kvartál 2015
Súhrnná správa za druhý kvartál 2015
Súhrnná správa za prvý kvartál 2015
Súhrnná správa za štvrtý kvartál 2014
Súhrnná správa za tretí kvartál 2014
Súhrnná správa za druhý kvartál 2014

Fondy EÚ

Fondy EÚ