O spoločnosti

História spoločnosti

Naša spoločnosť začala písať svoju históriu 1. mája 2014. Tu sú niektoré kľúčové udalosti a momenty, ktoré ovplyvnili náš vývoj a úspešné etablovanie sa na slovenskom trhu.

 

2013
 • Vláda SR schvaľuje Uznesenie o založení SZRB Asset Management (SZRB AM)
2014
 • Založenie spoločnosti SZRB Asset Management
2015
 • SZRB AM podpisuje zmluvy o financovaní s riadiacimi orgánmi a získava prvé investičné zdroje
2016
 • K 1.1.2016 SZRB AM preberá od EIF (Európsky investičn správu zdrojov EÚ v rámci program JEREMIE a zdvojnásobuje objem odtiaľ preinvestovaných zdrojov
 • SZRB AM uzatvára svoju prvú investíciu do projektu D4R7, neskôr za ňu získava ocenenie PPP Deal of the Year 2016 in Europe od prestížneho finančného časopisu Project Finance International Magazine
2017
 • SZRB AM vyhlasuje svoje prvé verejné obstarávanie finančných sprostredkovateľov na poskytovanie zvýhodnených úverov pre MSP (malé a stredné podniky) a na projekty energetickej hospodárnosti v bytových domov
2018
 • Rebranding spoločnosti na Slovak Invesment Holding (SIH)

Rebranding

2018
 • SIH uzatvára prvé priame investície formou venture capital do GA Drilling, Boataround, GreenWay
 • SIH zakladá dcérsku spoločnosť Slovak Asset Management (SAM), ktorá získava licenciu od NBS na spravovanie alternatívnych investičných fondov
 • SIH uzatvára spoluprácu s bankami na zvýhodnené úvery pre MSP
 • SIH v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Európskou komisiou rozbieha investično-poradenké projekty na identifikáciu investičných projektov v SR vhodných na návratné financovanie z európskych zdrojov
2019
 • SIH zakladá Venture to Future Fund, a.s. (VFF) na komerčné kapitálové financovanie pre MSP
 • SIH uzatvára spoluprácu so správcami fondov na poskytovanie kapitálového financovania pre projekty odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie
 • SIH uzatvára spoluprácu so správcami fondov na poskytovanie kapitálového financovania pre začínajúce podniky
 • SIH uzatvára spoluprácu s ďalšími bankami na poskytovanie zvýhodnených úverov pre MSP a na projekty energetickej hospodárnosti bytových domov
 • SIH uzatvára úverové financovanie so ŽSR na projekt diagnostických vozidiel
 • SIH uzatvára ďalšie priame investície formou venture capital do spoločností Qres Technologies, Aeromobil, KOOR a ENSTRA
 • Finančný nástroj SIH zvíťazil v prestížnej európskej súťaži, ktorú organizoval fi-compass

 

 

Slovak Investment Holding

Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Hlavným cieľom spoločnosti SIH je podpora verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch na Slovensku. SIH tento cieľ napĺňa prostredníctvom svojich štyroch základných činností:

 

Princípy SIH

Filozofiou SIH je podpora finančných nástrojov, ktoré sú založené na návratnej finančnej pomoci. Takáto forma investovania má viacero výhod, medzi ktoré patria:

SIH princípy

 

Vzťahy skupiny SIH

 

Vlastnícka štruktúra